Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş.

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİAmazing Teknoloji ve Pazarlama Anonim Şirketi (Şirket ve/veya Amazing) tarafından 6698

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ve/veya Kanun) kapsamında hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nin (Aydınlatma Metni) tamamını okudum, anladım ve Şirket`in KVKK çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve kimlere ne şekilde aktaracağı hakkında bilgi sahibi oldum.

 

Bu kapsamda, işbu Açık Rıza Metni`ne verdiğim onayım ile kişisel verilerimin ilgili mevzuatta

ve/veya Aydınlatma Metni`nde belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu Açık Rıza Metni`ne yazılı olarak verdiğim onayım ile kişisel verilerimin işlendikten sonra, ilgili mevzuatta ve/veya Aydınlatma Metni`nde belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek; Şirket`in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Şirket`in faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tabi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşları, şirketler ve diğer üçüncü kişi ya da kuruluşlar, Şirket`in danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile KVKK`nın 8. maddesine uygun olarak aktarılmasına, özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Ad

Soyadı

Tarih

İmza

Become a Provincial Representative Become a Solution Partner


Copyright belongs to Amazing Technology and Marketing Co.
Copyright @2021 GoTradeGo

Whatsapp